Сотрудники

Көлбаева Бурма Нурдиновна Физика мугалими
Кожомкулова Айнаш Мааткуловна Математика жана информатика мугалими
Акматбеков Азимбек Асанканович Орус тили жана адабияты мугалими
Бейшеева Фатима Жунусовна Орус тили жана адабияты мугалими
Берикова Асель Алиевна Башталгыч класстын мугалими
Солтоналиева Кенже Макекадыровна Орус тили жана адабияты мугалими